Tjenester & Priser

 • Private Yogatimer                                                                                kr. 900, 90 min.
 • Yoga & Meditasjon                                                                              kr. 1200, 90 min.
 • Bedriftsyoga                                                                                         kr. 1700, 75 min.
 • Yoga i barnehagen & skolen                                                              Ta kontakt
 • Workshops og Retreater                                                                    Ta kontakt
 • Yoga- arrangement for utdrikningslag                                             Ta kontakt
 • Yoga for lukket gruppe                                                                        Ta kontakt
 • Yoga for bedrifter med fokus på stressreduksjon                           Ta kontakt
 • Workshop for bedrifter med yoga & mindfulness                          Ta kontakt              

Hvorfor yoga i barnehage og skoler?

 ”Å skape god helse og forebygge sykdom er et langsiktig mål som krever handling nå.”

Sitat fra St.meld.nr.47 (2008-2009):

 • Et menneske som blir introdusert til gode vaner i en tidlig alder viser seg å ha lettere for å fortsette med disse vanene også i senere år.
 • Institusjoner som barnehager og skoler rommer mange mennesker/barn/individer. Ved å gi de muligheten til å praktisere helsefremmende vaner kan dette forebygge mange av fremtidens livsstilsykdommer.
 • En yogapraksis inneholder flere helsefremmende elementer blant annet fysisk aktivitet, balansetrening, pusteteknikker og avspenning.

Hvorfor Yoga på Arbeidsplassen?

 ”Å skape god helse og forebygge sykdom er et langsiktig mål som krever handling nå.”

Sitat fra St.meld.nr.47 (2008-2009):

 • Redusere sykefraværet

Folkehelsen i dag er preget av et stadig økende antall livsstilsykdommer.

Ved å investere i forebygging av sykdom/fremme helse, kan det være med på å skape et godt arbeidsmiljø og en stabil bemanning.

Fordeler ved en jevnlig yogapraksis

–  Reduserer stress

– Øker en følelse av velvære

– Øker konsentrasjonsevnen

– Skaper større mobilitet

– Styrker ledd og muskler

– Øker bevisstheten om egen kropp

– Styrker selvfølelsen

– Restitusjon for kropp og sinn

-Forebygger skader

Yoga passer for alle.

Uansett, kjønn, alder vil en yogapraksis kunne tilpasses den enkeltes behov.