Tjenester & Priser

  • Private Yogatimer                                                                                kr. 1500, 90 min.
  • Bedriftsyoga                                                                                         kr. 1700, 75 min.
  • Yoga i barnehagen & skolen                                                              Ta kontakt
  • Workshops og Retreater                                                                    Ta kontakt
  • Yoga for grupper                                                                     Ta kontakt

Hvorfor yoga i barnehage og skoler?

 ”Å skape god helse og forebygge sykdom er et langsiktig mål som krever handling nå.”

Sitat fra St.meld.nr.47 (2008-2009):

  • Et menneske som blir introdusert til gode vaner i en tidlig alder viser seg å ha lettere for å fortsette med disse vanene også i senere år.
  • Institusjoner som barnehager og skoler rommer mange mennesker/barn/individer. Ved å gi de muligheten til å praktisere helsefremmende vaner kan dette forebygge mange av fremtidens livsstilsykdommer.
  • En yogapraksis inneholder flere helsefremmende elementer blant annet fysisk aktivitet, balansetrening, pusteteknikker og avspenning.

Hvorfor Yoga på Arbeidsplassen?

  • Redusere sykefraværet

Folkehelsen i dag er preget av et stadig økende antall livsstilsykdommer.

Ved å investere i forebygging av sykdom/fremme helse, kan det være med på å skape et godt arbeidsmiljø og en stabil bemanning.

Fordeler ved en jevnlig yogapraksis

–  Reduserer stress

– Øker en følelse av velvære

– Øker konsentrasjonsevnen

– Skaper større mobilitet

– Styrker ledd og muskler

– Øker bevisstheten om egen kropp

– Styrker selvfølelsen

– Restitusjon for kropp og sinn

-Forebygger skader

Yoga passer for alle.

Uansett, kjønn, alder vil en yogapraksis kunne tilpasses den enkeltes behov.